Het 10e stelsel

 

De aarde is het 9e stelsel / de 9e planeet. Alle mensen die op aarde zijn of al zijn overleden/overgegaan, hebben alle 8 stelsels/planeten al doorlopen. Anders kom je namelijk niet op aarde terecht. Elke planeet heeft zo zijn eigen kennis/weten en de aarde is een verzamelplaats waar de mensen hun kennis/weten weer kunnen vergroten en uitbreiden. De aarde is een planeet die meer gespecialiseerd is voor wat betreft emotie/liefde/blijheid etc.
 
Zoals men weet, is op dit moment de Goddelijke wereld bezig met de grootste verandering ooit. We zijn op weg in vol bewustzijn over te gaan naar de 4e dimensie en de 5e dimensie. Iedereen die nu op aarde is krijgt deze kans. Degenen die dit nog niet kunnen begrijpen in vol bewustzijn, of dit niet willen begrijpen, moeten op herhaling en gaan daarvoor naar het 10e stelsel/planeet.

Het 10e stelsel/planeet is vergelijkbaar met de aarde. Het grote verschil is, dat er op dit moment nog geen Licht aanwezig is. Zij, die dit stelsel goed doorlopen komen terug in het 9e stelsel/op de 9e planeet.

Dit is de informatie uit de Goddelijke wereld voor een periode van 1000 jaar. Deze periode van 1000 jaar gaat in nadat de mensen op aarde allemaal in vol bewustzijn, in de 4e dimensie zijn. De aarde krijgt dan een andere functie.

Iedereen is paranormaal begaafd en kan in vol bewustzijn met zijn ziel reizen. De incarnaties die terugkomen in deze periode van 1000 jaar zijn blij en handelen vanuit het Licht. Het is een leven in blijheid en vol geluk. Ze hebben altijd positieve gedachten. Er zijn geen moorden meer, geen hongersnood etc. en oorlogen bestaan niet meer. Een perfecte wereld (tussenperiode van 1000 jaar) gecreëerd uit de kennis die opgebouwd is vanuit vorige levens die goed zijn doorlopen. Negativiteit is niet meer aanwezig. De mens is in vol bewustzijn in de 4e/5e dimensie en weet wat het plan is van de 6e dimensie.

De aarde krijgt een grote betekenis: Als de periode van 1000 jaar aanbreekt gaan de incarnaties van 8e stelsel/planeet gelijk naar het 10e stelsel/planeet  (10 + 8 = 9) daarna naar het 9e stelsel/planeet. (=9)

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 8 maart 2004