Planning vanuit het licht voor het jaar 2004

 

De planning vanuit het licht voor het jaar 2004 is het volgende:

Het jaar 2004 is het jaar voor het opbouwen van het Goddelijk Plan op aarde via de lichtwerkers. Met andere woorden, de lichtwerkers gaan iets in het aardse neerzetten vanuit de 5e dimensie, naar de 4e dimensie, in de 3e dimensie.

In eerste instantie zullen in deze beginfase meestal de lichtwerkers het als eerste herkennen/bewustworden. Er wordt een begin gemaakt voor de aansluiting, eerst in onze omgeving en van daaruit in de maatschappij.

Verder zal dit jaar eventueel een spiritueel platform in het leven geroepen worden voor de nieuwe kosmische wetten en planningen. Allerlei DEVA?s, RATU?s (Koninginnen) en ELOHIM (Witte Broederschap) moeten in het bewustzijn van de mensen worden gebracht.

Meer inzicht/bewustwording vanuit allerlei religies betreffende de boodschap vanuit het licht via de Profeten.

De aarde staat onder controle van de Hiërarchie/regering Elohim

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 5 januari 2004