Procedure voor loskoppeling negatieve codes

 

De opdracht vanuit het licht onder leiding van engel Michaël en engel Gabriël is het volgende:

  1. Concentreer u en neem de namen/geheime tekens goed in u op.
  2. Denk aan GOD en en vraag in gedachten aan GOD of deze codes / namen / sferen losgekoppeld mogen worden uit uw geestelijke lichamen, energielichamen, fysieke lichaam, cellen, hormomen en DNA. (9 x.)
  3. Vraag aan GOD of alle energieën uit vroegere levens die nog van u in deze stelsels aanwezig zijn, of deze schoomgemaakt kunnen worden en teruggezet kunnen worden volgens het plan van GOD / het Licht. (9 x.)
  4. Voor degenen die van deze namen / codes losgekoppeld willen worden: Ga in meditatie en/of bid en zeg in gedachten het volgende: "Ja, ik wil." (9 x.)
  5. Alles wat deze namen / codes verdraaid hebben van welk leven of energie dan ook wordt teruggedraaid (9 x.)
  6. Deze namen / codes zetten de negatieve scheppende kracht vanuit de duisternis in werking via gedachten en gevoel in het aardse / 3e dimensie. 

Nu gaan de engelen-legioenen van engel Michaël en engel Gabriël aan het werk volgens het Goddelijke Plan vanuit GOD / het Licht om bij u de codes los te koppelen die losgekoppeld mogen worden. Dit kan bij sommige mensen een heftige reactie teweegbrengen (lichamelijk en/of geestelijk).

De dimensie's / buitenaardse wezens / (planeten)stelsels / sferen / die samenwerken met de duisternis komen via deze codes/aansluitingen binnen via gedachten en gevoel. Zodra deze aansluitingen losgekoppeld worden kunnen ze niet meer zoveel manipuleren via gedachten en gevoel bij de mens op aarde.

Jullie zullen het verschil voelen als ze losgekoppeld zijn.

Verder zijn de engelen stelselmatig bezig om de codes los te koppelen van de aarde. Er wordt stelselmatig losgekoppeld wat ieder van jullie persoonlijk aankan. Het is niet zo dat dit in één keer gedaan kan worden, maar alle beetjes helpen (meer uitleg hierover op de workshops).

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 12 januari 2004