Shaddai al chai

 

Heilige geest

SHADDAI AL CHAI is het hoofd en het besturingsorgaan van de Heilige Geest.

SHADDAI AL CHAI betekent GOD in ons (GOD in de mens). De Joden gebruikten deze naam al.

SHADDAI AL CHAI is een afsplitsing uit GOD. Als men in meditatie gaat, dan kan men deze naam SHADDAI AL CHAI noemen/gebruiken. Men zal de prachtige energie voelen/bewust worden en/of zien.

Op tweede (2e) Pinksterdag 's avonds/'s nachts is in opdracht van SHADDAI AL CHAI extra energie/verhoogde energie-frequentie geactiveerd voor de mens op Aarde. Dit heeft tot gevolg dat het LICHT in de mens sterker wordt zodat HET LICHT meer resultaat zal hebben voor de marketingstrategie van het Goddelijk plan op Aarde.

De Heilige Geest in de mens zal hierdoor zijn werk vanuit HET LICHT beter kunnen doen, waardoor de mens meer inzicht van de 4e dimensie bewust kan begrijpen.

De Heilige Geest is een GEEST in de mens die Heilig is en zijn/haar specialiteit is religie/ spiritualitieit/ontwaken en bewustwording van en in de 4e dimensie.

Elk mens kan contact maken met zijn/haar Heilige Geest. Je zegt in gedachten datje contact wilt hebben met de Heilige Geest in jou. Alles watje in gedachten zegt ontvangen Ze en je kunt antwoord terug ontvangen via je gedachten. Als de mens neutraal is kan men ook de neutrale/zuivere informatie van de Heilige Geest ontvangen.

Het plan is dat ieder jaar de frequentie/trillingsgetal verhoogd wordt t/m het jaar 2010 (7 jaar).

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 22 juni 2003