Ratu kidul

 

Ratu Kidul Alles is in systemen opgebouwd en in hiërarchieën opgedeeld. Ieder land, elke stad, iedere zee en elke rivier heeft een Spiritueel Hoofd/Koning/Koningin. Ieder systeem heeft een eigen planning. Er is ruimte voor allerlei bewegingen en vrijheden binnen de hiërarchieën. Alles wordt altijd gecontroleerd door het Licht, zodat het net niet uit de hand loopt. Alle informatie loopt nu door naar de lagere hiërarchieën en als de tijd rijp is gaan ook deze meewerken. Dan kan alles beter bestuurd worden.

RATU KIDUL is het Hoofd van de Zuidzee/Indische Oceaan. Zij heeft een bepaalde kracht ter beschikking, een bepaalde zeggenschap. De spirituele mensen kunnen naar speciale spirituele plaatsen gaan, waar zij met haar in verbinding kunnen treden. RATU KIDUL is verbonden met de Kraton. De Kraton is een oude geestelijke filosofie die in werking is gezet door de eerste Sultan.

De spirituele mensen doen alleen wat RATU KIDUL zegt. Bijvoorbeeld de opvolging van de Sultan van Solo: Elk jaar wanneer er een opvolger moet komen, komen alle spirituele mensen die met dit Sultanaat te maken hebben bij elkaar. Ze gaan in meditatie in de kamer van RATU KIDUL. Er is zeezand uit de Indische Oceaan in die kamer. Dan verschijnt zij en als zij zegt dat er door het hogere nog niemand tot opvolger is aangewezen, dan wordt er nog niets gedaan. Daarom kan Boven Indonesia op een gegeven moment besturen. De spirituele mensen blijven gewoon wachten. RATU KIDUL is hun verbindingslijn en daar wijken ze niet vanaf De spirituele mensen geven hun leven voor het spirituele.

RATU KIDUL heeft haar eigen legertjes. Daarom werken de spirituele mensen ook met krissen. Een kris is begeesterd. Een kris heeft een verbinding met een overleden persoon die op aarde een bepaalde functie/kracht vertegenwoordigd heeft, zoals bijvoorbeeld een Sultan, een Koning/Koningin, een Wali, een Eyang etc. Deze vertegenwoordigt ook een bepaalde kracht in de kosmos. De kracht van deze overleden persoon heeft de vorm van een legertje. Dat geeft de kracht aan een kris. De spirituele mensen bekijken welk legertje aan een kris verbonden is.

RATU KIDUL is symbolisch heel belangrijk voor de vrijheid van vrouwen in Indonesia.
RATU KIDUL heeft haar eigen gebied en haar eigen taak. Zij staat in verbinding met Boven maar zij heeft geen rechtstreeks contact met GOD. Alles is in kasten opgebouwd. In Indonesia wordt een Engel als heel hoog beschouwd. Niet iedereen heeft verbinding met Engelen. Deze energieën zijn iets nieuws. Het is een heel groot privilege. Doordat wij daar met de energieën werken zien zij de Engelen.

Boven wil dat iedereen aan het werk gaat en dat niemand toeschouwer blijft. Door de inwijdingen ontstaat een infiltratie in het oude systeem zodat het negatieve weg kan en het positieve in werking wordt gezet.

GOD heeft een planning voor Indonesia. De Engelen werken samen met de Spirits. Alle Spirits hebben een bepaalde functie. De spirituele mensen hebben daar contact mee. Door hun verbindingen met deze Spirits krijgen de mensen informatie en kan Boven datgene in werking zetten wat nodig is Weldra wordt alles gecoordineerd in het aardse via de legendes waar men zich mee bezig houdt.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, mei 2001