Boodschap van ''engel gabriël"

 

Engel Gabriël heeft op zaterdag 30-11-2002 /23.00 uur via Z.N.Z. de volgende boodschap doorgegeven.

"Power of Forgiveness and Love is het sterkste middel tegen al het kwaad, gebruik dit en je dagen zullen gevuld zijn met liefde en harmonie. Welkom zuster. Gegroet zij jij die ontwaakt is uit de duister.
Wil je blijven? Ja, ik wil."

Aanvullende informatie via CHAAS:

De KRACHT van VERGEVING en LIEFDE (blijheid) is het sterkste middel tegen al het kwaad.

"LIEFDE is BLIJHEID" & "BLIJHEID is LIEFDE"

LIEFDE IS IN BLIJHEID VERBINDEN MET "HET"

Met andere woorden, alles waar je als mens op aarde blij van wordt, is liefde. Dus alles is liefde, want ieder mens op aarde heeft iets gecreeërd waar hij/zij blij van wordt, maar voor iedereen is het natuurlijk anders. Daarom is de uitdrukking: LIEFDE IS IN BLIJDSCHAP VERBINDEN MET "HET" zo mooi (deze uitdrukking zegt alles).

Probeer te allen tijde de beker/het glas van je BLIJHEID/VREUGDE voor 50% gevuld te houden met deze BLIJHEID/VREUGDE. Alle problemen die je vanuit je BLIJHEID/VREUGDE probeert aan te pakken, zullen minder zwaar voor je worden dan wanneer je deze zelfde problemen vanuit je SOMBERHEID/PESSIMISME zou aanpakken.

Als je de problemen vanuit deze BLIJHEID/VREUGDE kunt aanpakken, dan pak je deze problemen aan vanuit je HART/KRACHT.

BLIJ-ZIJN / BLIJHEID /VREUGDE ="LIEFDE",dit is vanuit het LICHT/GOD.

SOMBERHEID/PESSIMISME is o.a. vanuit de DUISTERNIS.

Terugkomend op bovengenoemde informatie van Engel GABRIëL:

De KRACHT van  VERGEVING =  Als men iemand vergeeft, dan laat men het voorval los en  dan kan men sneller verder met het doel/de toekomst waar men op dat moment mee bezig is en/of was.

LET WEL: VERGEVEN is niet hetzelfde als  VERGETEN. Men kan vergeven maar men hoeft niet te vergeten.

BLIJHEID/VREUGDE (= liefde): Probeer te vergeven (je hoeft het voorval niet te vergeten ) en je BLIJHEID/VREUGDE (is liefde ) te BEHOUDEN. Als je dat kunt, dan ben je zover dat de kracht van "HET LICHT/GOD"via jou het sterkste middel  tegen het KWAAD/de DUISTERNIS zal zijn en dat het  KWAAD/de DUISTERNIS jou niet meer kan raken/pijn doen.

Probeer bovengenoemde eens UIT, je kunt altijd terug naar je somberheid?

NB: Sommige mensen hebben niet de kracht om in hun BLIJHEID te kunnen komen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 1 januari 2003