Incarnatie en de bijbel

 

In de tuin van Eden zei de slang tot Eva om haar te verleiden tot het eten van de verboden vrucht:

(Genesis 3.5) ...God weet dat uw ogen open zullen gaan als u eet van die boom, en dat u dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad.

Nadat Adam en Eva van de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten hadden, zei GOD tot Adam:

(Genesis 3.19) ...In het zweet zult ge werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar de grond, waaruit gij zijt genomen: gij zijt stof, en tot stof keert gij terug.

Stof = vlees

Met andere woorden: je bent van vlees en je komt in vlees terug.

Om tot perfectie te evolueren moet de mens steeds weer opnieuw incarneren, net zolang tot hij de alomvattende kennis heeft vergaard en een aartsengel wordt en één geworden is met GOD en vanuit GOD. Dit gebeurt via de aardse ervaringen door alle levens heen.

GOEDE EN KWADE GEDACHTEN

'Gij zult tot stof vergaan en tot stof wederkeren net zolang dat gij het goede van het kwade kunt onderscheiden'.

 Betekenis:

  1. De mens zal zich via zijn aardse handelingen bewust moeten worden van wat goed of kwaad is.
  2. De volgende stap is dat de mens via zijn gedachten/bewustzijn (HOOFD) het kwade van het goede kan onderscheiden. Het voordeel hiervan is dat men het kwade (KWADE GEDACHTEN) kan onderscheiden en weg kan sturen, zodat men niet in handeling overgaat.

Als men dit onder controle heeft, dan heeft het kwade geen kans meer om de mens te beheersen, dan is de mens vrij. Als alle mensen dit op deze wereld zouden doen, dan is er geen kwaad meer op de wereld en dan is er weer een grote stap gemaakt in het evolutieproces.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, maart 2001