BIJBEL: ZACHARIUS 4 - vers 6

 


“ Niet door cracht, noch door gewelt, maer door mijnen Geest [sal `t geschieden] seyt de HEERE der heyrscharen.
~ Zacharius 4, vers 6. Oude Testament, Statenvertaling 1637”

“ Door mijnen Geest”
Wordt hiermee bedoeld: De Geest vanuit GOD in jullie, in de mensheid, wat we HEILIGE GEEST noemen. De innerlijke Goddelijke Kracht waardoor men een gevoel en bepaalde gedachtes krijgt wat met de zoektocht naar GOD te maken heeft, THE CREATOR. Dit is de enige manier en de weg om van je bewustzijn naar het Hoger Bewustzijn te komen. En dan GOD te ervaren, de Goddelijke Wereld te ervaren in je eigen belevingswereld en dat je de bevestiging krijgt van Waarheid voor jouzelf.

GOD en de Goddelijke Wereld kan men niet bewijzen in het aardse. De Goddelijke Wereld geeft het bewijs in jullie, je ervaring. Dat de ervaring die je krijgt zo indrukwekkend is dat je het zeker weet. Het gaat om het zeker weten, en dat zeker weten is voor jou een waarheid. Dat zijn de bouwsteentjes waar ze op kunnen gaan bouwen en voor jou het is het houvast dat je het zeker weet, dat het zo is. Dit is de enige manier wat de snelste vooruitgang heeft in het proces naar de zoektocht. AMEN.

Verder:

“ Niet door cracht, noch door gewelt ”
Dus met andere woorden alles wat geweest is achter ons, alles met gisteren of duizenden jaren geleden. Alles met kerken, instanties die het geloof opgelegd hebben. En alles wat mag en niet mag. Sommige religies die GOD tot een boeman gemaakt hebben en niet een GOD vanuit Liefde. Het staat in de heilige boeken geschreven. En alles wat ze namens GOD doen en wat niet voldoet aan “door mijnen Geest [sal `t geschieden] ” , voldoet niet aan de Goddelijke Wereld. Dat is immers de kracht van het negatieve die de schoonheid van de Goddelijke Wereld manipuleert, waardoor mensen een heel ander beeld krijgen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 19 februari 2023