Het jaar 2023

 


Zoals elk jaar zet het LICHT in het jaar 2023 weer meer dingen in werking.

Ook voor het 2023 is vanuit de Goddelijke wereld de CHRYSTAL ENERGY voor purificatie weer actief.

De Goddelijke wereld gaat ook weer voor dit jaar 2023 weer de frequentie/trillingsgetal/ energy verhogen.

Het jaar 2023

Het jaar 2023 is een jaar met:

- in het algemeen:

Corona/covid19 mutaties blijft rondwalen.

MEER ONRUST in en bij vele bevolkingsgroepen in deze wereld.

- Aardse Regeringen proberen meer controle uit te oefenen op de bevolking

- Onverklaarbare ziektes (volgens de wetenschap)

- Agressie/geweld toenemend

- Toename psychische klachten

- Toenemende agressie voortkomend door/vanuit psychische klachten

- Zelfmoorden toenemend

- Rampen hetzelfde als afgelopen jaren

- Aanslagen

- Beraming van een aanslag op Prins Harry

- Meer stroom en computer storingen

- Spannend jaar 2023 betreft Oorlog Oekraïne Rusland Er komt een moment dat EVENTUEEL voor een korte periode atoom wapens ingezet gaan worden

Doordat het Goddelijke Licht, genaamd CHRYSTAL ENERGY, ook in dit jaar 2023 zich weer versterkt en manifesteert in het aardse, in deze wereld, wordt alles zichtbaar. Let wel: datgene wat niet voldoet aan de Goddelijke energy wordt zichtbaar en tastbaar. Dus met andere woorden: veel rotzooi komt boven bij de mensheid omdat het negatieve via de mens zichtbaar wordt in energy (negatieve energy) en ook door velen via negatief gevoel, daarna negatieve gedachten en dan de negatieve aardse handelingen. Uiteenlopend van depressiviteit, agressie en vernietiging, illusie.

Het negatieve gaat dit jaar versterkt irreële angsten activeren in gevoelige mensen.

Note: Het negatieve zit aan de mensheid aangesloten. Het negatieve kan onder andere daardoor geen kant op en het antwoord hierop vanuit de duisternis/duivels/satans is, dat ze vele mensen tot waanzin gaan drijven. Ook het jaar 2023 zal verder in het teken staan van wat alreeds in het NIEUWE TESTAMENT geschreven staat, zie OPENBARINGEN

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 9 januari 2023