Negative sphinx

 


De sphinx vindt zijn oorsprong in de Griekse mythologie. De Griekse sphinx is de originele. De Egyptische sphinx(en) zijn replica′s van en vormen variaties op de Griekse variant.

Er is een poort geopend die lang verborgen is geweest en die van en vanuit het negatieve komt. Nu deze poort van het negatieve geopend is, kan er een begin gemaakt worden met de opruiming van de negatieve krachten die hiermee gemoeid gaan. De Negative Sphinx speelt hierin een sleutelrol.

De Negative Sphinx is voor lange tijd de bewaker en sleutel bewaarder van deze poort geweest. Doordat Het LICHT terrein wint is de tijd aangebroken en is het mogelijk geworden om de krachten die onder de noemer ‘Negatieve sphinx’ vallen, op te ruimen.

Het negatieve verliest steeds meer grondgebied. De ingangen van het negatieve hier op Aarde komen verder onder druk te staan. Deze druk geeft een reactie: het negatieve vecht harder dan ooit tevoren. Als Lichtwerker kan dit een zware periode betekenen. Maar vergeet niet: als Lichtwerker ben je met een reden naar de Aarde gekomen. Datgene wat je ervaart kan je dragen, anders zou de Goddelijke Wereld het niet toestaan. Je bent sterker dan je denkt.

Het LICHT is onoverwinnelijk. GOD is almachtig. Amen.

De mensen en/of Lichtwerkers die iets willen doen voor de Aarde, kunnen een begin maken met loskoppelen van de Negative Sphinx.

Loskoppelen:

Deze code gaat van kracht 01/10/2022.

Maak in meditatie via je Hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden voor de loskoppeling van de NEGATIVE SPHINX.

Vraag via je hart in gedachten aan GOD, de HOOFDENGEL, ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL of er een BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN KRACHTEN ONDER DE NAAM NEGATIVE SPHINX DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

Verder: Zeg in gedachten via je Hart 13 keer :

1. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

2. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

3. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

4. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

5. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

6. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

7. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

8. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

9. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

10. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

11. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

12. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

13. WE VRAGEN OF ALLE NEGATIVE SPHINX DIE IN OPDRACHT VAN EN VANUIT HET BEEST OPEREREN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

Dit is één van de verschijningsvormen van de Negative Sphinx.

Deze tekst en illustratie 13 keer beschrijven met GOD IS ALMACHTIG en 13 keer jouw volledige naam en daarna verbranden.

De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst en illustratie over de NEGATIVE SPHINX verbranden, hebben bescherming van MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

Let wel: Men kan hierop een krachtige lichamelijke reactie verwachten.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 26 september 2022