Vrije wil

 

Zoals men weet is de vrije wil heilig. Niemand mag de vrije wil manipuleren, ieder mens is geschapen vanuit GOD. Wanneer de mens de vrije wil van iemand anders manipuleert, dan manipuleert hij datgene wat geschapen is uit GOD.

De mens is op aarde om te leren, door elk leven heen en door op te klimmen op de ladder der kennis/weten.

De vrije wil moet gebroken worden. Dit heeft de volgende betekenis: Tegenover het hogere moet de vrije wil gebroken worden om de neutrale kennis vanuit GOD in te kunnen laten stromen in het menselijke ontvangstsysteem. Mocht de vrije wil nog niet gebroken zijn (of wat men ook wel het ego noemt), dan ontvangt men een impuls vanuit GOD en kleurt men het zelf in. Dit is niet het zuivere vanuit God.

Het zuivere vanuit God via de Heilige Geest is als volgt: Men ontvangt informatie vanuit God via de Heilige Geest via het hart. Deze informatie gaat dan naar het bewustzijn en via het bewustzijn en kennis gaat dit over in aardse handelingen. Dit is wat men noemt een Drie-eenheid (Hart-Hoofd-Handeling). Vanuit het hogere betekent dit: deze persoon kan onze informatie zuiver ontvangen en hij weet ook wat hij ontvangt en via wie. Deze persoon is een Goddelijk medium in volle bewustzijn, hij kan onderscheiden vanwaar de informatie komt, wie de zender is, wat zijn eigen informatie is of wat via derden vanuit de sferen komt.

De vrije wil in het aardse. Om iets te kunnen bereiken in het aardse heeft men wèl een sterke wil nodig en kennis. Deze wil hoeft niet gebroken te worden. Er is dus een verschil tussen de vrije wil tegenover het hogere en de aardse vrije wil.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 28 mei 2000