MARS/MERCURIUS (warlords) EN HUN MANEN

 


De energy van Mars en Mercurius (warlords) staat voor oorlog, strijd, en een verdeel- en heersstrategie.

De planeet Mars is genoemd naar de Romeinse God van de oorlog. Mercurius heeft in deze context ook met oorlog en verdeeldheid te maken.

De planeet Mars heeft fysiek twee manen. De planeet Mercurius heeft twee kosmische manen.

K.G. ontving hierbij volgende informatie:

De energy van Mars (warlord, niet de planeet), staat voor de strategie waarmee de oorlog/strijd zal worden uitgevochten. De energy van Mercurius (warlord, niet de planeet) staat voor het zaaien van tweedracht en verdeeldheid.
De kosmische manen van Mercurius dragen de namen Helios en Kronos. De energy van Helios verdraait de waarneming en het perpectief van mensen (Helios verdraait het licht waarin je iets ziet). De energy van Kronos laat de tijd het werk doen en zet mensen met kleine stapjes, langzaam maar zeker, tegen elkaar op of laat een situatie juist heel plots gebeuren zodat er een shock-effect ontstaat en het te laat is voor de tegenpartij om actie te ondernemen. Kronos is een zwarte maan, ze is onzichtbaar.

Loskoppelen:

Maak in meditatie via je hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden voor de loskoppeling van de NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN .

Vraag via je hart in gedachten aan GOD, de HOOFDENGEL, ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL of je bevrijd mag worden van de NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN .

Verder: Zeg in gedachten via je hart 13 keer :

1. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

2. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

3. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

4. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

5. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

6. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

7. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

8. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

9. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

10. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

11. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

12. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

13. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN , LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

Deze tekst 13 keer beschrijven met : GOD IS ALMACHTIG en daarna verbranden.

De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over “de NEGATIEVE KRACHTEN van MARS/MERCURIUS en HUN MANEN die aan de mens vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN” verbranden, hebben bescherming van ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

Let wel:
Men kan hierop een krachtige lichamelijke reactie verwachten.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 7 april 2022