Negatieve krachten kunnen stroomstoringen veroorzaken

 


Negatieve krachten die onder andere te werk gaan onder de naam ‘ the Joker’ kunnen mensen letterlijk onder spanning zetten. Deze krachten spelen hun spellen door het creëren van verdraaiingen, ze scheppen verwarring en veroorzaken spanning in mensen en in de omgeving van de mensen. Deze negatieve krachten belemmeren het zuiver voelen, denken en handelen. Het wordt hierdoor onder andere lastiger om bij uzelf te kunnen blijven.

Zoals u hierboven al kon lezen, werken deze krachten met de energie van spanning, dus ook van elektriciteit. Elektriciteit is overal. In ons (bijvoorbeeld: de signaaloverdracht tussen onze zenuwen vindt plaats via elektrische signaaltjes) en om ons heen (bijvoorbeeld: huishoudelijke apparaten etc.). De sterkte van elektriciteit wordt bepaald door spanning en drukt men uit in Volt. Er zijn drie vormen van elektrische spanning: statische spanning, gelijkspanning en wisselspanning.

Wisselspanning en elektrische velden

Via wisselspanning ontvangen onder andere huishoudens hun stroom. De stroom die uit uw stopcontact thuis komt, is wisselstroom. De frequentie* van wisselspanning wisselt tussen positieve en negatieve waarden. Deze wisselende frequenties vormen golven. De duur van deze golfbewegingen wordt aangeduid in Hertz. De energieoverdracht vindt plaats door deze golfbewegingen, door de fluctuerende trillingen. Overal om ons heen zijn elektrische velden**. Als u een stekker in het stopcontact steekt, dan ontstaat er een elektrisch veld. Het zijn wisselende velden, omdat ons elektriciteitsnet van wisselspanning gebruik maakt. Is het een veld met een frequentie van 50 Hertz? Dan betekent dat dus dat de spanning 50 keer per seconde van + naar - gaat en omgekeerd. De sterkte en richting van het veld gaat daardoor ook 50 keer per seconde heen en terug.

*Frequentie = het aantal trillingen per seconde. **Elektrisch veld = de ruimte rond een geladen voorwerp waarin die lading invloed heeft en een kracht kan uitoefenen.

Hoe negatieve krachten de frequenties van elektriciteit kunnen beïnvloeden

Elektriciteit is een energievorm, dat betekent dat allerlei energetische entiteiten elektriciteit kunnen beïnvloeden. Dus ook negatieve energieën, energies die niet voor HET LICHT werken. Negatieve krachten kunnen deze energievorm gebruiken/misbruiken door: - zichzelf via elektriciteit te verplaatsen/binnendringen - ongeregeldheden in het aantal Hertz te veroorzaken waardoor bijvoorbeeld bedrading en apparatuur defect kan raken en er kortsluiting ontstaat - via het elektrisch veld contact maken met het energieveld van mensen waardoor de mens in zijn/haar gevoel, gedachten en fysieke lichaam spanningen en andere verstoring/last, zoals vermoeidheid en verwardheid, kan ervaren.

Negatieve krachten uitzuiveren van het elektriciteitsnet

Mocht u graag iets willen doen tegen deze negatieve krachten/stroomstoringen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 23 januari 2022