HET JAAR 2022

 


Zoals elk jaar zet het LICHT in het jaar 2022 weer meer dingen in werking.

01-01-2022 is vanuit de Goddelijke wereld de Crystal energy voor purificatie actief.

De Goddelijke wereld gaat ook dit jaar 2022 weer door het frequentie/trillingsgetal verhogen qua energy.

Het jaar 2022

Bepaalde ongekende virussen en bacteriën worden actief in het jaar 2022

Het jaar 2022 is een jaar met: in het algemeen:

- Corona/covid19 ONRUST in en bij vele bevolkingsgroepen in deze wereld. Voortkomend doordat het gevoel van het vertrouwen ondermijnd is

- Aardse Regeringen proberen meer controle uit te oefenen op de bevolking

- Onverklaarbare ziektes (volgens de wetenschap)

- Corona/covid19 Omslag in het denken van de bevolking

- agressie/geweld

- toename psychische klachten

- toenemende agressie voortkomend door/vanuit psychische klachten

- zelfmoorden

- rampen het zelfde als afgelopen jaren

Corona/COVID 19 wordt in de OPENBARINGEN aangegeven als plaag , zie OPENBARINGEN Capittel 16.

Doordat het Goddelijke LICHT, genaamd CRYSTAL ENERGY, ook in het jaar 2022 zich weer versterkt en manifesteert in het aardse, in deze wereld, wordt alles zichtbaar. Let wel: datgene wat niet voldoet aan de Goddelijke energy wordt zichtbaar en tastbaar. Dus met andere woorden: veel rotzooi komt boven bij de mensheid omdat het negatieve via de mens zichtbaar wordt in energy (negatieve energy) en ook door velen via negatief gevoel, daarna negatieve gedachten en dan de negatieve aardse handelingen. Uiteenlopend van depressiviteit, agressie en vernietiging, illusie.

Het negatieve gaat dit jaar versterkt irreële angsten activeren in gevoelige mensen.

Note: Het negatieve zit aan de mensheid aangesloten. Het negatieve kan onder andere daardoor geen kant op en het antwoord hierop vanuit de duisternis/duivels/satans is, dat ze vele mensen tot waanzin gaan drijven. Ook het jaar 2022 zal verder in het teken staan van wat alreeds in het NIEUWE TESTAMENT geschreven staat, zie OPENBARINGEN

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 17 januari 2022