Negatieve krachten die verdraaiingen creëren op 3 niveaus

 

NEGATIEVE KRACHTEN UIT DE GEBIEDEN VAN BAÄL/ BAËL en ASTARTE/ASTAROTH DIE VERDRAAIINGEN CREËREN OP DRIE NIVEAUS (GEVOEL,GEDACHTEN,HANDELINGEN DIE RESULTEREN IN HET AARDSE).


Astarte (of Astaroth) is é én van de vrouwen van duivel/satan Baäl. Bovengenoemde namen komen voor in de Bijbel. Het Paleis van Baäl stond in het Syrische rijk (nu Syrie), gebouwd op duizend pilaren.

Astarte/Astaroth haar specialiteit ligt onder andere in verleiding/misleiding, wraak, bloedwraak, chantage, jaloezie en een verdeel en heers-strategie.

Zij manipuleert en bestuurt de mens ( in sommige gevallen ook grote groepen mensen) via hun gedachten en gevoel zonder dat de persoon in kwestie (of groepen van mensen) zich daar bewust van zijn. Deze mensen zijn onwetende slaven die onder controle staan (geestelijke slaven) van de negatieve werelden.

Lichtwerker JD zag onderstaande afbeelding:

Deze afbeelding is een code die informatie bevat om de gebieden van Astarte/Astaroth/ BAÄL/ BAËL in allerlei vormen en namen op te ruimen. Dit met name wat te maken heeft met wat de negatieve krachten/duivels/satans uit deze gebieden doen waardoor verdraaiingen ontstaan in het gevoel en gedachten van de mensheid en wat de uiting van deze verdraaiingen daarvan in het aardse beïnvloedt. Door gevoel, gedachten en de perceptie van de omgeving van mensen te verdraaien, zorgen deze duivels/satans/negatieve hiërarchieën ervoor dat er zich in het aardse een ander resultaat voordoet dan wanneer de mens geen slaaf zou zijn geweest van deze verdraaiingen.

(cr. verdraaiingen die vanuit de negatieve werelden resulteren in deze wereld.)

Deze verdraaiingen zorgen er tevens mede voor dat mensen het overzicht verliezen over de situaties in hun leven (verdeel en heers-strategie).

Loskoppelen:

Maak in meditatie via je hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden voor de loskoppeling van de NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN die te maken hebben met bovenstaande afbeelding en DE GEBIEDEN VAN ASTARTE/ASTAROTH/BAÄL/ BAËL IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

Vraag via je hart in gedachten aan GOD,de HOOFDENGEL, ANGEL MICHAË en ANGEL GABRIËL of er een begin mag worden gemaakt voor de loskoppeling van de NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN die te maken hebben met onderstaande afbeelding en DE GEBIEDEN VAN ASTARTE/ASTAROTH/BAÄL/ BAËL IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

Verder: Vraag in gedachten via je hart 13 keer of de:

1. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

2. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

3. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

4. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

5. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

6. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

7. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

8. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

9. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

10. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

11. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

12. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

13. DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL /BAÄL/ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

Deze TEKST é n AFBEELDING 13 keer beschrijven met : GOD IS ALMACHTIG en daarna verbranden.

De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over " DE VRAAG OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN OPRUIMING VAN DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN DE GEBIEDEN VAN BAËL/BAÄL /ASTARTE/ ASTAROTH IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE VERDRAAIINGEN CREËREN BIJ DE MENS OP DRIE NIVEAUS " verbranden, hebben bescherming van ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

Let wel:
Men kan hierop een krachtige lichamelijke reactie verwachten.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 4 oktober 2021