Bintang Hitam

 


Bintang Hitam

Bintang Hitam, oftewel de zwarte ster, is een negatieve kracht die staat voor verdraaiingen in gevoel en gedachten wat betreft jouw innerlijke leiding en die gevoelens en gedachten van somberheid en depressie activeert. Bintang Hitam beïnvloedt en verdraait jouw innerlijke leiding hoofdzakelijk op twee manieren die gebaseerd zijn op een verdeel en heers-strategie/het zetten van kwaad bloed:

Radja Mata Hari Hitam::

Radja Mata Hari Hitam is de koning van de zwarte zon. De zwarte zon zorgt ervoor dat je alles waarneemt vanuit het licht/perspectief van het negatieve. Om met onze fysieke ogen iets te kunnen waarnemen, moet er licht op vallen, in het donker zien we niets. Wanneer het negatieve haar negatieve licht op een situatie laat schijnen, is het beeld wat voortkomt vanuit het perspectief dat het negatieve op deze manier creëert, het enige wat we kunnen waarnemen. Mede daardoor kunnen diegenen die onder invloed van Radja Mata Hari Hitam staan, zelf niet zien dat ze gemanipuleerd worden in gevoel en gedachten. Ze zijn slaaf van het perspectief dat het negatieve hun voorspiegelt. :

Ratu Luna Hitam/Regina Lux Astarte::

Ratu Luna Hitam/Regina Lux Astarte is de koningin van de zwarte maan (ook: het zwarte maanlicht). De maan staat symbool voor het gevoel. Ratu Luna Hitam/Regina Lux Astarte beïnvloedt mensen in het gevoel en daaruit voortvloeiend in gedachten door hen in het gevoel te manipuleren en hun gevoel te verdraaien. :

Regina Lux Astarte: de koningin die werkt vanuit het licht/perspectief van Astarte (of Astaroth). Haar specialiteit is onder andere verleiding/misleiding, wraak, bloedwraak, chantage, jaloezie en verdeel en heers strategie. Astarte wordt genoemd als é én van de vrouwen van de duivel/satan Baäl (zie ook codes betreft Astarte/Astaroth). :

Diegenen die onder de invloed van Ratu Luna Hitam/Regina Lux Astarte staan, weten meestal niet dat ze gemanipuleerd worden. :

Radja Mata Hari Hitam en Ratu Luna Hitam/Regina Lux Astarte werken samen als negatieve koning en koningin die samen "heersen" over de mensheid. :

Loskoppelen:

Maak in meditatie via je Hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden voor loskoppelen en opruiming van de krachten die onder de hiërarchieën vallen van BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE in allerlei vormen en namen. :

Vraag via je Hart in gedachten aan GOD, de HOOFDENGEL, ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL of er een begin gemaakt kan worden zodat DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN. :

Verder: Vraag in gedachten via je Hart 13 keer of : :

1. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

2. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

3. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

4. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

5. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

6. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

7. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

8. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

9. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

10. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

11. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

12. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

13. DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN OPGERUIMD MOGEN WORDEN.

Deze tekst 13 keer beschrijven met : GOD IS ALMACHTIG en daarna verbranden. :

De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over "DE VRAAG OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN OPRUIMING VAN DE KRACHTEN VAN BINTANG HITAM, RADJA MATA HARI HITAM EN/OF RATU LUNA HITAM/REGINA LUX ASTARTE IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN" verbranden, hebben bescherming van ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL. :

Let wel:
Men kan hierop een krachtige lichamelijke reactie verwachten. :

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA Rotterdam, 4 oktober 2021.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 4 oktober 2021