HET JAAR 2021

 

HET JAAR 2021: VERNIEUWDE FASE VAN ARMAGEDDON VANUIT EN DOOR DE GODDELIJKE WERELD.

Zoals elk jaar zet het LICHT in het jaar 2021 weer meer dingen in werking.

01-01-2020 is vanuit de Goddelijke wereld de hiërarchie ARMAGEDDON verbonden aan de hiërarchie van de Aarde.

De Goddelijke wereld gaat ook dit jaar 2021 weer door met het verhogen van de frequentie/trillingsgetal qua energy.

Het jaar 2021;

Bepaalde ongekende virussen en bacteriën worden actief in het jaar 2021.

Het jaar 2021 is een jaar met:

· in het algemeen:

ONRUST in en bij vele bevolkingsgroepen in deze wereld en tussen mensen onderling.

· agressie/geweld: toenemend.

· toename psychische klachten.

· toenemende agressie voortkomend door/vanuit psychische klachten.

· zelfmoorden: toenemend.

· rampen het zelfde als afgelopen jaren.

· Bepaalde vrijheden komen onder druk te staan.

· Veel mensen krijgen het gevoel dat ze in een zwart gat vallen, datgene waar ze altijd op gebouwd en vertrouwd hebben valt stelselmatig weg.

· Veel mensen (voornamelijk in het Westen) zien de ware basisstructuur niet meer. De aanpak van de gebeurtenissen in 2020 betreft Covid-19 geeft weer dat de mens in principe van GOD los is. Het grootste gedeelte van de mensheid wil controle in plaats van in het vertrouwen te blijven. De mens zoekt niet naar de oorzaak maar wil enkel het gevolg controleren. Angst regeert de mensheid. (zie ook vermelding bij jaar 2020 “Het gevoel van het vertrouwen wordt ondermijnd bij de mens in het jaar 2020&rdquo).

· De aanpak en strategie van vele regeringen betreft Covid-19 zijn niet afdoende onderbouwd. Bepaalde vaccins die (in haast) ontwikkeld zijn om het nieuwe coronavirus tegen te gaan, zullen niet voldoende adequaat zijn om de Covid-19 pandemie in te dijken. Het jaar 2021 wordt dan ook een onrustig en ongunstig jaar wat betreft de Covid-19 pandemie.

Doordat het Goddelijke Licht, genaamd CHRYSTAL ENERGY, ook in het jaar 2021 zich weer versterkt en manifesteert in het aardse, in deze wereld, wordt alles zichtbaar. Let wel: datgene wat niet voldoet aan de Goddelijke energy wordt zichtbaar en tastbaar. Dus met andere woorden: veel rotzooi komt boven bij de mensheid omdat het negatieve via de mens zichtbaar wordt in energy (negatieve energy) en ook door velen via negatief gevoel, daarna negatieve gedachten en dan de negatieve aardse handelingen. Uiteenlopend van depressiviteit, agressie en vernietiging, illusie.

Het negatieve gaat dit jaar versterkt verdraaiingen activeren o.a. tussen mensen onderling.

Note: Het negatieve zit aan de mensheid aangesloten. Het negatieve kan onder andere daardoor geen kant op en het antwoord hierop vanuit de duisternis/duivels/satans is, dat ze vele mensen tot waanzin gaan drijven. Ook het jaar 2021 zal verder in het teken staan van wat alreeds in het NIEUWE TESTAMENT geschreven staat, zie OPENBARINGEN.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 13 januari 2021