OPENBARINGEN CAPITTEL 2, VERS 10: DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE

 

DE OPENBARINGE JOANNIS. HET IJ (2e) Capittel;


Vers 10: :

“En vreest geen der dingen die ghy lijden sult. Siet / de duyvel sal [eenige] van u-lieden in de gevangenisse werpen / op dat ghy versocht wort: ende ghy sult een verdruckinge hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den doot / ende ick sal u geven de kroone des levens. ”

Dit vers uit de OPENBARINGEN verwijst naar bepaalde incarnaties die door de duivels/satans/het beest in de gevangenis van de negatieve werelden worden geworpen. Wanneer men in deze gevangenis(sen) geworpen wordt, kan het negatieve alles met diegenen doen wat zij willen, naargelang HET LICHT het toelaat (gelet op de taak en daadkracht van de persoon in kwestie).

Deze incarnaties hebben als taak om alles te ondergaan en vol te houden wat de negatieve krachten met hen doen, ongeacht hoeveel druk er op hen wordt gezet of ongeacht hoeveel tegenwerking zij van het negatieve ondervinden. Dit is erg zwaar om te dragen, daarom spreekt dit vers van “lijden”, het is letterlijk een lijdensweg voor velen van hen.

De incarnaties die deze taak gekregen hebben worden gedragen door HET LICHT en zullen ten allen tijde vanuit de Goddelijke Wereld datgene ontvangen wat ze nodig hebben om hun taak af te kunnen maken. (“En vreest geen der dingen die ghy lijden sult.”.)

Deze incarnaties hebben als plicht om alles vol te houden wat hen overkomt, en altijd voor de Goddelijke Wereld/GOD/ HET LICHT te kiezen ongeacht de situatie waar zij in terecht komen. ( “Zijt getrouw tot den doot/”).

Dit alles is geen straf, deze incarnaties worden als voorbeeld gesteld vanuit deze wereld in de Andere Wereld en tussen- en onderwerelden en het dient tevens hun eigen vormingsproces.

Noot: de 10 dagen waarover wordt gesproken zijn symbolisch bedoeld, het zijn geen 10 aardse dagen.

Men kan enkel uit deze gevangenis vrijkomen op het moment en via het proces dat enkel de Goddelijke Wereld/GOD/THE CREATOR kan bepalen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 1 december 2020