Openbaringen Capittel 16/ de plagen en de Toorn GOD‘s/de periode van Armageddon

 

-

De mensheid is zich nog steeds niet bewust van wat er in de Openbaringen wordt genoemd over het uitstrooien van de 7 fiolen (vazen) op de Aarde die de Toorn GOD‘ bevatten (plagen) en de huidige situatie met het nieuwe coronavirus.
De mens en de regeringsleiders proberen nog steeds om het gevolg, het virus dat zich steeds verder verspreid, onder controle te houden. De meeste mensen en regeringsleiders gaan niet over tot vertrouwen in de Goddelijke Wereld maar willen zelf controle uitoefenen over iets wat niet controleerbaar voor hen is. Bijna niemand zoekt naar de oorzaak, men kijkt enkel naar het gevolg. De mensheid is zich dus nog niet bewust van de ware reden waarom het coronavirus de mensheid belaagt en onderdrukt.

(Zie Capittel 16, verwijzing naar de 7 ANGELS die de 7 fiolen/vazen van de Toorn GOD‘ uitstrooien over de Aarde. )

Zolang de mensheid zich niet bewust is van het feit dat de huidige pandemie deel uitmaakt van datgene wat in de Openbaringen wordt genoemd inzake de plagen/inhoud van de fiolen (vazen) die over de Aarde worden uitgestrooid, zullen deze plagen steeds langer aanhouden, net zolang tot de mensheid het bewustzijn ontwikkelt omtrent de rede/oorzaak van deze plagen.

De periode waar wij nu in leven is de periode van Armageddon (Openbaringen 16:16 “ Ende sy hebbense vergadert in de plaetse welcke in het Hebreeusch genaemt wort Armageddon”) en dit is de tijd waarin de mensheid zich bewust moet gaan worden van wat de ware reden achter deze plagen is. Hoe langer het duurt voor de mensheid zich hier bewust van wordt, hoe langer deze plagen zullen aanhouden.

Er zijn grote gebeurtenissen nodig die veel impact hebben op het leven van de mens om de aandacht van de mensheid te vestigen op de ware reden waarom al deze gebeurtenissen nu op Aarde plaatsvinden.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 9 november 2020