COVID-19 CRISIS: PAUS FRANCISCUS EN DE COVID-19 UITBRAAK IN ITALIË.

 

VERVLOEKINGEN:

NOSTRADAMUS noemt in SIECLE VIII; PREDICTION 7 de steden VERCELLI, MILAAN en PAVIA:

SIECLE VIII/7 :
Verceil, Milan donta intelligence,
Dedanz Tuein zera faite la playe
Courir pas Seine, eau, sang, feu par Florence
Unique choix d>“hault en bas faisant mércye

CENTURY VIII/ 7:
Vercelli, Milan will give the news, the wound will be found at PAVIA.
To run in the Seine, water, blood and fire through Florence,
the unique one falling from high to low calling for help.

Pavia is een stad gelegen in Lombardije en ligt net als Vercelli en Milaan in de regio in Italië waar een opvallend grote COVID-19 uitbraak heeft plaatsgevonden, en waar veel mensen ten gevolge van COVID-19 zijn overleden. De drie steden vormen een driehoek, zoals hieronder aangegeven:

PAUS FRANCISCUS EN DE ROOMS KATHOLIEKE KERK:

Dit alles heeft ermee te maken dat de krachten uit de negatieve werelden over de steden PAVIA,VERCELLI en MILAAN vervloekingen hebben uitgesproken. Deze vervloekingen worden vanaf 24/3/2020 na orders vanuit de Goddelijke Wereld door de ANGELS weggehaald en verbroken.

In Pavia werd in 756 door de Frankische koning Pepijn de Korte het “Verdrag van Pavia” gesloten, waarmee de Kerkelijke Staat in het leven werd geroepen. De Kerkelijke Staat of Pauselijke Staat bestond uit gebieden die onder directe soevereine heerschappij stonden van de Paus, wat zo bleef tot 1870. Uit dit zelfde principe is later Vaticaanstad ontstaan.

Het Verdrag van Pavia is energetisch ontbonden op 24/3/2020, alsook door de genoemde opruiming van de vervloekingen op de genoemde gebieden.

Dit heeft als gevolg dat de kracht en invloed van Vaticaanstad, de Paus en de Rooms katholieke Kerk in de vorm zoals die nu bestaat, de komende jaren steeds minder zal worden.

De “Profetie van de Pausen”, toegewezen geschreven te zijn door Sint Malichias en geschreven in Latijnse verzen , is een lijst met alle namen van de pausen die nog zouden volgen vanaf het moment dat de lijst geschreven werd (11e eeuw). De lijst noemt de namen van 112 pausen, en verwijst verder kort naar iets wat die bepaalde paus omschrijft. Volgens deze voorspelling is de huidige Paus Franciscus, als opvolger van Paus Benedictus XVI, de laatste paus. De laatste vers die de paus beschrijft ná Paus Benedictus XVI (zie “Glorieuze Olijf) beschrijft dat de Rooms katholieke Kerk “een extreme vervolging” zal meemaken, en dat wanneer er een einde komt aan de macht van Paus Franciscus “de zevenheuvelige stad (bedoeld= Italië) verwoest zal worden en dat de Grote Rechter zijn volk zal berechten”.

Uitleg: Er zullen aards nog wel toekomstige pausen worden aangesteld, kosmisch heeft dit echter de betekenis dat na Paus Franciscus de paus en de Rooms katholieke Kerk aan kracht en invloed verliezen en niet de nodige ondersteuning vanuit de Goddelijke Wereld hebben.

Voormalig Paus Benedictus XVI zou binnenkort een boek uitbrengen waarin hij zich uitspreekt tegen het huidige beleid van Paus Franciscus voor de Rooms katholieke Kerk, omdat Paus Franciscus steeds verder afwijkt van de originele vorm/ beleid van de Rooms katholieke Kerk.

NOSTRADAMUS benoemt deze onenigheid tussen Paus Benedictus XVI en huidig Paus Franciscus in:

Pour les ans courants et ce Siecle/ XXVI :

“Deux frères seront de l’orde Ecclesiastique, D’ont l’un prendra pour la France la pique, Encor un coup si l’an six cens & six, N’est affligé d’une grande maladie, Les armes en main iusques six cens & dix, Gueres plus loing ne s’estendant sa vie. ”

Voorbeeld: Paus Francisus heeft de bewoording van het Heilige Gebed “Onze Vader” aangepast naar wat hij zelf meende dat goed was in 2019 en wijkt zo af van de originele Bijbeltekst (Mattheus 6).

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 24 maart 2020