Depressie

 

Hierbij een beknopte uitleg betreffende de oplossing voor mensen die depressief zijn.
De mensen die deze geestelijke ziekte hebben weten dat ze geen controle hebben over hun gedachten. De negatieve gedachten zijn sterker als zij zelf. De geest/bewustzijn is zwakker dan de negatieve gedachten die bij hen binnenkomen. Voor de mensen die dit ziektebeeld hebben is het een hel. De mensen die geestelijk gezond zijn moesten zich het een keer voor kunnen stellen dat je geen controle over je gedachten hebt. Verder heeft dit ziektebeeld de neiging gedachten te vormen die het zelfbeeld van deze mensen in een negatief daglicht stellen. Indien men zwaar depressief is komt er ook nog een gevoel van onverklaarbare angst bij dat uit het niets opduikt om het gevoel/emotie te torpederen.
Het gedachtenbeeld is ook zwaarder o.a. doordat men het niet meer ziet zitten en er een eind aan wil maken. Men heeft daar geen controle over als men in zo'n depressie zit.

uitleg

Normaal gesproken is de geest/bewustzijn van de mens neutraal, deze wordt be´nvloed
door o.a. het ego/karakter/emotie.

Het ego/karakter/emotie wordt geactiveerd (in gang gezet) door negatieve energie
vanuit de sferen/kosmos/negatieve velden. (voor gevorderden hebben wij uitvoerige
informatie). Met andere woorden, de geest van de mens moet vechten tegen deze krachten en voor veel mensen zijn de negatieve gedachten/krachten sterker als zij zelf. De geest/bewustzijn moet sterker worden en controle hebben over zichzelf en over deze
negatieve gedachten.

oplossing

Inwijding engelen-energie; Men wordt aangesloten op de 7 engelen, de ogen en oren van GOD. Door deze inwijding/aansluiting is men verbonden met de krachtbron van de licht-energie vanuit god. Hiermee ontvangt de mens de instrumenten om tegen de duisternis/negatieve gedachten te vechten. Mensen die deze inwijding hebben ondergaan hebben de ervaring dat men de oncontroleerbare negatieve gedachtenstroom beter onder controle kan krijgen en meerdere positieve gedachten kan ontvangen. Door deze positieve en heldere gedachten vanuit het licht krijgt men ook positieve handelingen en daarna positieve uitkomsten. Door deze positieve uitkomsten krijgt men ook een positief zelfbeeld etc. De inwijding is gebaseerd op de vrije wil van de mens.

Kortom, GOD is de zuiverste trilling/energie vanuit het hoogste niveau, deze kanalen worden aangesloten op de mensen via de inwijdingen van en door CHAAS.

Men wordt letterlijk aangesloten op een krachtveld van licht-energie, dat sterker is dan de krachtvelden vanuit de duisternis. Verder wordt het plan geactiveerd speciaal voor de persoon die deze inwijdingen ondergaat met het doel dat men na elke aardse ervaring nieuwe kennis/weten verkrijgt. Na het ontvangen van elke nieuwe ervaring/kennis kan men zelf het probleem oplossen via de kracht van de gedachten. Men kan dan de gedachtenkracht versterken om via de gedachten contact op te nemen wat we GOD noemen. het doel van GODs plan is dat wanneer de mens 4-dimensionaal kan denken en
ontvangen, dat de problemen die de mens op aarde heeft sneller opgelost kunnen worden. Verder kunnen wij dan ook GOD beter begrijpen.

In het kort:
De mensen die via de inwijdingen aangesloten worden op de krachtbronnen/lichtenergie kunnen meer heldere en positieve gedachten ontvangen en krijgen de kracht om de negatieve gedachtenstroom te stoppen. Let wel, men moet tijdens deze processen eveneens het energieveld van zijn/haar ego harmoniseren.

aanvullende informatie

De geest / het bewustzijn

De geest/bewustzijn heeft ook zijn eigen gedachten-krachtveld, deze kan men dan ook
activeren. Dit energieveld wordt door de meeste mensen over het algemeen niet bewust
geactiveerd. Indien men zich bewust wordt van deze bewuste gedachten van de
geest/bewustzijn dan is de mens op weg naar de periode in zijn leven waarin men kan
ondervinden dat men in staat is de gedachten te filteren, te scheiden en onderscheiden van wie en van waar ze komen. Wie de zender is en wie de ontvanger.

drie-eenheid

Er komt een gevoel bij je op, dit gevoel verandert in gedachten, de gedachten veranderen in handelingen in het aardse. het doel is om het hoogste/zuiverste gevoel te kunnen ontvangen van de superkrachtbron/god, dit verandert in gedachten en daarna in handelingen. als alle drie zuiver zijn en vanuit de hoogste trilling/god dan kan men spreken van een drie-eenheid. let wel, het is van belang dat de geest/bewustzijn enige kennis/weten in voorraad heeft om in het aardse de juiste beslissingen te nemen. de goddelijke wereld vanuit de sferen hoopt dat de mens het nu kan gaan begrijpen doordat er reeds veel intelligentie/kennis in het aardse gevormd is.

men hoopt nu dat de mensen op aarde de stap kunnen en willen wagen naar de wereld van de 4e dimensie.

4e dimensie = de wereld van de gedachten

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 25 juni 1999