CORONA VIRUS /COVID19:

 

PANDEMIE CORONA VIRUS ( COVID 19) EN OPENBARINGEN Capittel 16.

Het Corona virus (Covid19) wordt op zichzelf niet in de OPENBARINGEN bij naam genoemd. De reden hiervoor is dat dit Corona virus toen nog niet bestond.

Bovengenoemde heeft wel met de periode ARMAGEDDON te maken. (Zie ook OPENBARINGEN Capittel 16 vers 16 “Ende sy hebbense vergadert in de plaetse welcke in het Hebreeusch genaemt wort Armageddon.”)
Deze periode van pandemie (Covid19) wordt echter wel omschreven in OPENBARINGEN Capittel 16:
THE ANGELS gooien de FIOLEN (vazen) leeg op de Aarde.
Het gevolg vanuit de genoemde oorzaak die nu ontstaat en zich manifesteert/zichtbaar en tastbaar wordt, is één van de genoemde plagen die in Capittel 16 wordt genoemd, o.a. dus het nieuwe Corona virus.

Er vindt een versnelde reactie (vanuit de bijhorende oorzaak) plaats naar de wet van de KARMA en het begin van de opschoning van het collectief KARMA van/voor de Aarde.

Verder, staat er reeds vermeld in de OPENBARINGEN Capittel 16, vers 11 dat de mensen zich niet vanuit hun HART naar GOD richten.
Capittel 16 ;Vers 11
“Ende sy lasterden den Godt des hemels van wegen hare pijnen / ende van wege hare gesweeren: ende sy en bekeerden haer niet van hare wercken.”

Dit is nu OOK weer het geval.

SOMMIGE MENSEN STELLEN ZICH DE VRAAG OF DIT EEN STRAF IS VANUIT GOD:

Veel mensen zeggen dat het de STRAF van GOD is !

NEE, het is geen straf van GOD !
Het komt voort uit de WET van de KARMA, de neutrale WET van oorzaak en gevolg.

Deze periode is het gevolg vanuit de OORZAAK.
De OORZAAK van waaruit dit alles volgt is de rotzooi die de mensheid zelf in werking heeft gezet. Nu zal er een begin gemaakt gaan worden voor opschoning van het collectief KARMA wat betreft de mensheid/Aarde.

WAT IS DE REACTIE VAN PAUS FRANCISCUS OP DE UITBRAAK VAN HET COVID19 ?

Paus Franciscus heeft een “gezegende livestream” uitgestuurd om nieuwe besmettingen in de Italiaanse regio te voorkomen. (Bron: o.a. dagelijksestandaard.nl 6/3/020; hln.be 8/3/2020)
Dit is niet gelukt, de Italiaanse overheid heeft op 9 maart beslist om het hele land in lock down te plaatsen, er zijn vele besmettingen bijgekomen en bijkomende mensen overleden aan COVID19.

INFORMATIE VANUIT CHAAS 24-13 INZAKE DEZE LIVESTREAM:

Het feit dat de situatie betreft verdere/bijkomende besmettingen en doden zich heeft voorgedaan ondanks de uitgesproken livestream van Paus Franciscus, betekent dat de Goddelijke Wereld de uitgesproken “zegen” van de Paus niet ondersteunt, waardoor deze geen kracht heeft in het aardse. Dit betekent ook dat de Goddelijke Wereld het niet eens is met het beleid wat Paus Fransicus voert voor en binnen de Rooms katholieke kerk, waardoor zijn handelingen niet ondersteund worden vanuit de Goddelijke Wereld.

In de periode die 1000 dagen duurt, te beginnen vanaf 17/3/2020, zal er een nieuwe paus Paus Franciscus opvolgen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 17 maart 2020