Het jaar 2020

 

HET JAAR 2020: HET BEGIN VAN ARMAGEDDON VANUIT EN DOOR DE GODDELIJKE WERELD.

Zoals elk jaar zet het LICHT in het jaar 2020 weer meer dingen in werking.

01-01-2020 is vanuit de Goddelijke wereld de hiërarchie ARMAGEDDON verbonden aan de hiërarchie van de Aarde.

De Goddelijke wereld gaat ook dit jaar 2020 weer door met het verhogen van de frequentie/trillingsgetal qua energy.

Het jaar 2020;

Bepaalde ongekende virussen en bacteriën worden actief in het jaar 2020.

Het jaar 2020 is een jaar met:

  • in het algemeen: ONRUST in en bij vele bevolkingsgroepen in deze wereld. Dit komt voort uit het feit dat het gevoel van het vertrouwen ondermijnd wordt/is bij de mens.
  • agressie/geweld: toenemend.
  • toename psychische klachten.
  • toenemende agressie voortkomend door/vanuit psychische klachten
  • zelfmoorden: toenemend.
  • rampen het zelfde als afgelopen jaren.
  • Australië
  • Bosbranden Australië staan vermeld in de OPENBARINGEN

Doordat het Goddelijke Licht, genaamd CHRYSTAL ENERGY, ook in het jaar 2020 zich weer versterkt en manifesteert in het aardse, in deze wereld, wordt alles zichtbaar. Let wel: datgene wat niet voldoet aan de Goddelijke energy wordt zichtbaar en tastbaar.

Dus met andere woorden: veel rotzooi komt boven bij de mensheid omdat het negatieve via de mens zichtbaar wordt in energy (negatieve energy) en ook door velen via negatief gevoel, daarna negatieve gedachten en dan de negatieve aardse handelingen. Uiteenlopend van depressiviteit, agressie en vernietiging, illusie.

Het negatieve gaat dit jaar versterkt verdraaiingen activeren o.a. tussen mensen onderling.

Note: Het negatieve zit aan de mensheid aangesloten. Het negatieve kan onder andere daardoor geen kant op en het antwoord hierop vanuit de duisternis/duivels/satans is, dat ze vele mensen tot waanzin gaan drijven.

Ook het jaar 2020 zal verder in het teken staan van wat alreeds in het NIEUWE TESTAMENT geschreven staat, zie OPENBARINGEN.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 21 januari 2020