De 4e dimensie / de gedachten

 

Ondergetekende probeert de mensen zich bewust te laten worden van wat de 4e dimensie inhoudt.

Als de mens het niveau van de 4e dimensie bereikt, dan kan hij zijn gedachten overzien voordat hij actie onderneemt. Met andere woorden: hij kijkt in gedachten naar zijn eigen gedachten, dus hij is/wordt zich ervan bewust dat hij zich in het gebied bevindt waar zijn gedachten binnenkomen.

De mens is dan geen slaaf of gevangene meer van zijn eigen gedachten. Hij staat dan boven zijn gedachten en kan controleren welke gedachten goed zijn en welke slecht (= welke gedachten vanuit het licht komen en welke gedachten vanuit de duisternis komen).

Men krijgt altijd eerst de gedachten, pas daarna volgt de handeling in het aardse/de materie. Met de gedachten kan men ook de toekomst zien.

Meditatie:

Als men elke dag op een speciale manier mediteert, dan kan men de negatieve gedachten en/of de gedachten van de duisternis/het lagere beter scheiden/filteren.
Doordat men zijn eigen gedachten onder controle heeft en de negatieve gedachten kan stopzetten en/of wegsturen naar het licht, wordt men vrij in zijn hoofd.

Diegene die op commando zijn gedachten kan stopzetten wanneer hij dat wil, is vrij, of zoals soms in de heilige boeken beschreven staat, verlicht. Dit kan men bereiken door 2x per dag op een speciale manier te mediteren.

Verlicht:

Verlicht zijn betekent dat men geen slaaf is van de duisternis/negatieve gedachten en dat men zijn geest/bewustzijn blijft activeren op een hogere frequentie door meditatie op een speciale manier. Men moet er wel wat voor doen.

GOD en de 4e dimensie

Veel mensen op deze wereld willen een bewijs van GOD voordat ze willen gaan geloven.
Het bewijs is er al, anders waren we niet geschapen. We zijn geschapen vanuit GOD.
Dit begint natuurlijk in energie-vorm. Om GOD te kunnen begrijpen moeten we eerst onszelf kunnen begrijpen en de volgende stap is dat we de energievormen kunnen begrijpen.

De mensen die alleen de 3e dimensie geloven (en die in GOD geloven), zullen altijd zeggen dat ze geloven in GOD. de mensen die zich bewust zijn van de 4e dimensie, komen vanuit het doorleven van hun eigen ervaringen tot het zeker-weten. Het gaat om het zeker-weten.

3e dimensie = geloven in GOD
4e dimensie = zeker-weten vanuit GOD

De mensen die zich bewust zijn van de 4e dimensie zullen GODs plan op aarde uitvoeren.

We zitten nu al in de 4e dimensie. De mensen die de 4e dimensie in volle bewustzijn kunnen begrijpen, kunnen ook GOD beter begrijpen. De mensen die ervaringen hebben met GOD en de engelen, hebben bijzondere ervaringen gehad waarvan zij zeer onder de indruk zijn. Deze 4e dimensie-ervaringen kun je niet uitleggen in de 3e dimensie.

De mensen die alleen de 3e dimensie geloven, kunnen de mensen met een 4e dimensiebewustzijn niet begrijpen en zeggen dat de 4e dimensie-mensen raar of vreemd zijn. Tussen alle mensen die 4e dimensie-ervaringen hebben en die elkaar ontmoeten, ontstaat een bijzondere band. Ze kunnen met elkaar praten en ervaringen uitwisselen. Ze weten dat alles heel bijzonder is en dat GOD en zijn engelen en lichtmeesters iets van zich laten horen en dat ze altijd aanwezig zijn.

Na het jaar 2050 is de wereld veranderd. De generatie die nu geboren wordt en/of de geesten die al geboren zijn met een gedeeltelijk 4e dimensie-bewustzijn, veranderen de wereld vanuit de 4e dimensie in vol bewustzijn. De generatie mensen die de 3e dimensie niet los wil laten, sterft op een gegeven moment uit en de generatie van de 4e dimensie neemt alles over.

De wereld is aan het veranderen en alles zal niet meer hetzelfde zijn. De overgang in bewustzijn/bewustworden van de 3e naar de 4e dimensie zal rumoerig zijn en met conflicten/spanningen gepaard gaan, maar eenmaal in de 4e dimensie zal de mens op aarde vanuit het licht werken en handelen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 16 november 2001