Het jaar 2017

 

Het jaar van manifestatie vanuit het Goddelijke

Het jaar 2017 staat in het teken van de manifestatie vanuit het LICHT. Voor velen zal het ook het jaar van de Illusion zijn!

01-01-2017 heeft de Goddelijke wereld voor de wereld en aarde de energy weer veranderd. De Goddelijke wereld gaat ook dit jaar 2017 weer door het frequentie/trillingsgetal te verhogen qua energy.

Het jaar 2017 = 10
Het getal 10 staat voor: 1 = GOD 0 = Alfa Omega.

Virussen en bacteriën: Hetzelfde als in het jaar 2016.

Het jaar 2017 is een jaar met:

  • in het algemeen: grote pieken en dalen, op allerlei niveaus
  • agressie/geweld: toenemend
  • ziektes: toenemend
  • toename psychische klachten
  • zelfmoorden: toenemend
  • storingen in digitale systemen/computers: toenemend
  • rampen: toenemend

Doordat het Goddelijke Licht, genaamd CHRYSTAL ENERGY, zich versterkt manifesteert in het aardse, in deze wereld, wordt alles zichtbaar. Let wel: datgene wat niet voldoet aan de Goddelijke energy wordt zichtbaar en tastbaar. Dus met andere woorden: veel rotzooi komt boven bij de mensheid omdat het negatieve via de mens zichtbaar wordt in energy (negatieve energy) en ook door velen via negatief gevoel, daarna negatieve gedachten en dan de negatieve aardse handelingen. Uiteenlopend van depressiviteit, agressie en vernietiging, illusie. De duivels/satans zullen alles in het werk zetten wat betreft verharding in en rondom religies! Verder: afbrokkeling wat betreft het Vaticaan, de Rooms Katholieke Kerk.

Note: Het negatieve zit aan de mensheid aangesloten. Het negatieve kan onder andere daardoor geen kant op en het antwoord hierop vanuit de duisternis/duivels/satans is,dat ze vele mensen tot waanzin gaan drijven. Het jaar 2017 zal in het teken staan van wat alreeds in het NIEUWE TESTAMENT geschreven staat ( zie Openbaringen 17 vers 1-18. In 2017 moet qua negativiteit/ energy het dubbele opgeruimd worden als in 2016.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 5 september 2016