HET JAAR 2016

 

Periode ARMAGEDDON

01.01.2016 heeft de Goddelijke wereld voor de wereld en aarde de energy weer veranderd.

De Goddelijke wereld gaat ook dit jaar 2016 weer door het frequentie/trillingsgetal te verhogen qua energy.

Het jaar 2016 = 9 Het getal 9 staat voor: extra kracht van en vanuit het LICHT.

Het jaar 2016 = 9 Staat ook in het teken dat het negatieve/duivels/satans niet meer gedoogd zijn op deze aarde en wereld. Periode ARMAGEDDON.

Voor de HINDU Periode Kalayug.

Virussen en bacteriën: Hetzelfde als in het jaar 2015.

Verder is het jaar 2016 een jaar met:

  • In het algemeen: grote pieken en dalen, op allerlei niveaus
  • agressie/geweld: toenemend
  • ziektes: toenemend
  • toename psychische klachten
  • zelfmoorden: toenemend
  • storingen in digitale systemen/computers
  • rampen: toenemend

Doordat het Goddelijke Licht, genaamd CHRYSTAL ENERGY, zich versterkt manifesteert in het aardse, in deze wereld, wordt alles zichtbaar. Let wel, datgene wat niet voldoet aan de Goddelijke energy wordt zichtbaar en tastbaar. Dus met andere woorden: veel rotzooi komt boven bij de mensheid, omdat het negatieve via de mens zichtbaar wordt in energy (negatieve energy) en ook door velen via negatief gevoel, daarna negatieve gedachten en dan de negatieve aardse handelingen.

Uiteenlopend van depressiviteit, agressie en vernietiging.

NOTE: het negatieve zit aan de mensheid aangesloten. Het negatieve kan onder andere daardoor geen kant op en het antwoord hierop vanuit de duisternis/satans/duivels is, dat ze vele mensen tot waanzin gaan drijven.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 4 januari 2016