Het jaar 2015

 

01.01.2015 heeft de Goddelijke wereld voor de wereld en aarde de energy veranderd.
De Goddelijke wereld gaat ook dit jaar 2015 weer door het frequentie/trillingsgetal te verhogen qua energy.

Het jaar 2015 = 8 Het getal 8 staat voor: Zo boven zo beneden.

Virussen en bacteriën:
Het jaar 2015 staat ook weer in het teken van virussen en bacteriën.
De mysterieuze virussen en bacteriën zullen toenemen. 
Op dit moment heeft men nog geen behandelingsmethode voor deze virussen en bacteriën.

Verder is het jaar 2015 een jaar met:

  • de pilaren van bepaalde economieën zullen aangetast worden 
  • de onvrede van mensen zal meer tastbaar worden. Wat nu nog in het gevoel/gedachten aanwezig is, zal hier en daar tot uiting komen. Door dit gegeven kan het een beginsel zijn van een teken van het begin van een verandering, wat men in de volksmond in de nabije toekomst de nieuwe economy zal noemen. Dit zal de oude pilaren van de oude economy gaan ondermijnen. Datgene wat dit jaar in werking gezet wordt zal voor sommigen onder ons zichtbaar worden en voor diegenen waar het niet zichtbaar voor is, zullen jaren later zien dat dit het jaar was.
  • agressie
  • ziektes: toenemend
  • toename psychische klachten
  • in velerlei gevallen zal bepaalde medicatie niet meer toereikend zijn, dit geldt ook voor allerlei ziektes
  • zelfmoorden: toenemend
  • storingen in digitale systemen/computers
  • rampen zullen in orde van grootte hetzelfde zijn als in de afgelopen jaren.

 

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 5 januari 2015