De wet van karma

 

De mens komt naar de aarde toe om alles te ervaren, om bewust te worden door alle levens heen. Zijn handelingen in het aardse zijn een graadmeter voor wat goed of kwaad is. Nu zijn we in de fase terechtgekomen waarin de mens met de basiskennis die hij heeft zijn gedachten gaat onderscheiden. Als hij zijn gedachten kan filteren en als hij zijn emotie onder controle heeft en eerst nadenkt voordat hij gaat handelen, dan wordt het kwade niet meer in werking gezet. Als alle mensen op de aarde dat doen, dan is er geen kwaad meer.

Jouw handelingen zijn een graadmeter voor waar je staat. Er zijn veel voorbeelden gegeven waaruit je kunt putten om je gedachten te filteren en te onderscheiden.

De Wet van karma is gebaseerd op de alomvattende rechtvaardigheid door alle levens heen. Je hebt maar 1 leven. Vanaf het eerste moment dat je geschapen bent tot nu, dit ogenblik, dat is één leven. In dit lichaam denk je dat je alleen nu leeft, maar je hebt in andere lichamen ook geleefd. Het is één groot levensboek. De Wet van karma is voor de aarde. Als je overlijdt en je gaat weg, dan val je niet meer onder deze wet.

De Wet van karma tekent op wat jouw handelingen zijn geweest. Om je iets bewust te worden, moet jou iets overkomen. Als jij het hogere zoekt dan hoeven ze niet zulke sterke dingen in werking te zetten. Maar als jij hebt afgesproken: "dit moet ik bewust worden" en je verandert niet, dan moet Boven andere dingen in werking zetten gebaseerd op een rechtvaardigheid ergens anders vandaan.

De Wet van karma is de Wet van oorzaak en gevolg. Er is positief karma en negatief karma, familiekarma, landskarma, wereldkarma etc. Er zijn vele soorten karma die allemaal onder de Wet van oorzaak en gevolg vallen. Het is de onzichtbare wet die situaties creëert naar gelang jouw Karma. We hebben ook de vrije wil, maar ze weten Boven precies welke kennis jij hebt en welke beslissing jij dus neemt.

Om de Wet van karma te doorbreken dien je je gedachten te filteren - wat is goed en wat is kwaad - want dan kom je uit de cirkel van oorzaak en gevolg. Zolang je automatisch blijft doen wat je gedachten en je gevoel zeggen, blijf je in die cirkel. Ga je erover nadenken, dan kom je uit die cirkel. Vergelijkbaar is de overgang van de 3e dimensie naar de 4e dimensie.

Het gaat niet alleen om het doorbreken van de Wet van karma, maar het gaat er vooral om dat je weet waar je mee bezig bent, want deze kennis is jouw verlichting. Naar gelang de kennis die je vergaart, en die vergaar je door het aardse leven zelf. Op een gegeven moment begin je na te denken over wat een goede gedachte is en wat een negatieve gedachte is. En dan doorbreek je alles. Dan luister je alleen nog maar naar datgene wat van het hogere komt. Dit houdt niet in dat je dan niet meer in moeilijke situaties komt, maar voor een gedeelte is er dan al een verbinding gemaakt met het doel waarvoor je op aarde bent.

Als mens heb je een vrije wil waar wetten aan verbonden zijn. Iedereen moet zijn eigen ontdekkingen doen. Het gaat om de kennis. Als alles perfect is, kan er geen groei plaatsvinden. Vanuit het scheppingsverhaal waar alles perfect is en waar alles aanwezig is, is het de bedoeling dat jij de diamant wordt die weet wat alles is. Alles wat je nu te doen staat is spiritueel bewust te zijn. Ze moeten je overal neer kunnen zetten met alle verleidingen van dien waarbij jij trouw blijft aan jezelf.

In de bijbel (de openbaringen van Johannes) staat: hoereerders, hetgeen betekent dat de mensen hun gevoel verkopen, ze doen dingen voor de buitenwacht, ze gaan tegen hun gevoel in. Ze verkopen zichzelf.

Alles wat geschreven staat klopt. Maar wat door de mens wordt uitgelegd komt niet altijd overeen met wat er staat en voldoet niet aan de alomvattende kennis van GOD. De mens is zelf verantwoordelijk voor de uitleg die hij geeft. Ieder mens heeft zijn eigen visie op datgene wat er in de boeken staat. Naar gelang zijn kennis legt de mens in elke fase van zijn leven het geschrevene op een andere manier uit.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, mei 2001