Licht gevoelige en hoog gevoelige mensen trekken de duisternis / negatieve energy aan.

 

Licht gevoelige, Hoog gevoelige en Helder voelende mensen trekken de duisternis/negatieve energie aan.

Deze bovengenoemde categorie heeft veel last van de duisternis/negatieve energie, omdat deze categorie mensen minder bescherming heeft.

Bovengenoemde categorie voelt zich het best bij mensen die positieve energie uitstralen, bewust en onbewust.

Verder reageren en krijgen ze een reactie in hun eigen energieveld of  nemen ze onbewust de essentie tot zich en handelen vanuit deze energie.

Het bewustzijn van de bewuste Goddelijke kennis/wijsheid van de bovengenoemde categorie mensen loopt uiteen en is meestal  nog niet ontwaakt. 

Anders zouden ze zich er van bewust zijn om hier anders mee om te gaan.

DE REDEN:

Nu en in de toekomst zullen steeds meer mensen op deze aarde veel meer gevoelsimpulsen ontvangen, meer dan hun lief is. Als de mensheid niet een verbreding in hun gevoelsbelevingen ontvangen/krijgen, zowel positief en/of negatief, zullen er geen veranderingen komen voor de mensheid hier op aarde.

DUISTERNIS / NEGATIEVE ENERGIE & SPIRITS / DUIVELS / SATANS.

De duisternis en alles wat met negatieve energie te maken heeft, negatieve spirits, duivels en satans. Doordat de gevoelige mensen last hebben van deze negatieve energie/duivels/satans zien zij jullie als een GROOT GEVAAR.

Deze categorie mensen kunnen via hun hoog/helder gevoeligheid een stukje van het GEHEIM wat met het Scheppingsverhaal te maken heeft ontcijferen en in kaart brengen.

ACTIEF:

Indien bovengenoemde categorie mensen actief zou worden voor en vanuit het LICHT / GODDELIJKE Wereld hier op deze aarde, dan zal het transformatieproces naar een andere, maar  betere wereld hier op aarde, versneld in werking gezet kunnen worden.

Indien men actief wordt krijgt men voor zichzelf een mooie/blije gevoelsbeleving in zichzelf.

ALGEMEEN: Alles gaat gepaard met het bewust worden van de Goddelijke kennis/wijsheid.

PS:  er zijn persoonlijke oplossingen/veranderingen mogelijk.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 3 september 2012