Rampen

 

Heden ten dage zijn er velerlei rampen.

Een van de redenen is, dat de aarde in beroering is.  Ook door verandering van  de frequentie en gevechten van negatieve krachten/duivels tegen Het Licht/Goddelijke wereld en de mensheid.

Verder is het ook een boodschap aan de mensheid op aarde dat de Geest/mens weer contact zou   moeten maken met God.

De Goddelijk wereld zou graag willen dat de mensheid op aarde de oude gebruiken in de vorm van ceremonies weer in ere zouden herstellen.

De Goddelijke wereld is alles aan het hervormen vanaf de periode van Adam & Eva t/m heden.
Alles wat nog voldoet aan en vanuit de Goddelijke wereld zal weer opnieuw geactiveerd worden.

Voorbeeld

Afgelopen tijd zijn er allerlei rivieren buiten hun oevers getreden. Indien de bevolking in deze gebieden een ceremonie had opgedragen aan GOD en de Goddelijke wereld en aan de Hoofd spirit van de rivier met de vraag of het gebied langs /om en nabij de rivier gezegend mag worden en of het water binnen de oevers van de rivier mag blijven.

Indien men bovengenoemde ceremonie elk kwartaal zou herhalen, dan zal men zien dat het gaat veranderen.

Let wel, altijd bij elke ceremonie eerst vanuit het hart contact maken met de hoogste bron GOD   en vragen of men contact mag maken met de lokale spirit van het betreffende gebied.

Er zullen nu wel mensen zijn die deze tekst lezen en denken en/of zeggen: het komt door de klimaat verandering. De klimaatverandering wordt ons opgedrongen door wetenschappers en regeringen die het zelf onderling niet eens zijn  en via media de mensheid dogma's op leggen.

Hier is een boodschap voor de volgelingen van Jezus  (Christenen), zie Matthéus 8 vers 23 – 27.
Deze Bijbeltekst is een voorbeeld en ook een soort boodschap voor de wereld. Jezus sprak met de spirits van de wind en met de spirits van het water. Deze volgden en voerden direct de orders op/uit die Jezus namens GOD de Vader hun opdroeg.

Conclusie:  De wetenschap is gefundeerd op de pilaren van de 3e dimensie.  De Goddelijke wereld  is vanuit een heel andere dimensie. De 3e dimensie is ontstaan door de gratie GODS.

De wetenschap is zeker van zich zelf (zeker weten), maar ze kunnen bovengenoemde rampen niet voorkomen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 6 september 2010