Boodschap voor alle mediums

 

Alle mensen die zich inlaten met spiritualiteit zullen zich moeten voorbereiden dat er een andere tijd aanbreekt.

De meeste mensen die met spiritualiteit bezig zijn zeggen vaak: “Wanneer komt er een verandering?” De verandering komt namelijk ook. Als op een gegeven moment vanuit de Goddelijke wereld het plan voor de aarde tastbaar wordt voor al die mensen die met spiritualiteit bezig zijn. Want via deze mensen wordt het plan GODS geactiveerd.

Voordat het Goddelijk plan op lagere niveaus vrijgegeven wordt, worden er eerst vanuit de Goddelijke wereld nieuwe kosmische wetten van kracht. Deze nieuwe kosmische wetten zijn:

  • In alles wat de mens op aarde spiritualiteit noemt zal de naam GOD verweven moeten zijn.
  • Al diegenen die zeggen dat ze met spiritualiteit bezig zijn en GOD verwerpen of de naam van GOD verwerpen, al deze mensen werken voor de duivels/satans/negatieve krachten en al diegenen die zeggen dat het niet zo is, staan op dat moment onder totale controle van deze negatieve krachten en misschien weten zij dit niet eens (nog erger).
  • Al diegenen die zichzelf als medium hebben uitgeroepen zullen zich er bewust van moeten zijn dat men met alle ontvangen berichten vanuit die andere wereld sereen dient om te gaan  en ook niet klakkeloos te pas en te onpas verspreiden in hun omgeving waar het geen nut heeft.
  • Al diegenen die informatie en/of berichten vanuit die andere wereld verspreiden en de naam gebruiken van allerlei soorten Angels en/of Profeten en/of namens  GOD  namen gebruiken van allerlei soorten half Goden, zullen zich er goed van bewust moeten zijn en de consequenties moeten dragen indien dit valse of niet waarheidsgetrouwe informatie is/was. En/of dat negatieve duivels/satans en/of negatieve geesten Goddelijke namen gebruiken en/of zich voordoen als (als of).

Op  09-09-2009 wordt deze nieuwe wet van kracht en wordt door de jaren die nog voor ons liggen het kaf van het koren gescheiden en/of de scheiding der geesten zichtbaar die met spiritualiteit bezig zijn.

Let wel, dit is geen dreiging vanuit de Goddelijke wereld, maar hoe dichter het Goddelijk plan zichtbaar wordt zullen al diegenen die hier aan mee willen werken zich er terdege bewust van moeten worden dat het geen spelletje meer is en dat er teveel op het spel staat. En dat discipline en een bepaalde strengheid noodzakelijk is om het doel te kunnen bewerkstelligen en te bereiken op basis van de vrije wil.

LET WEL: Het Licht/GOD is blij indien er verloren schapen terugkeren naar het Licht/GOD, hen zal vergeven worden. Maar datgene wat negatief gevormd is door de personen in kwestie zullen zij ook bewust weer moeten rechttrekken.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 3 augustus 2009