Het lam gods en het einde der tijden

 

De Bijbel heeft het over het LAM GODS.

De betekenis van het LAM GODS is onder andere: Het lam is een klein schaap, wordt geboren zoals/tussen alle anderen en heeft de neiging als kuddedier. Maar als dit lammetje een schaap wordt/is neemt het het voortouw, dan volgen vele anderen.
Verder is één van de specialiteiten: het schaap graast onkruid van de weide.

CHRISTUS heeft voorbeelden gegeven tijdens het leven van Jezus wat nu eigenlijk het onkruid is. Het onkruid is en zijn de negatieve krachten, duivels, satans enzovoort. Hier staat de Bijbel vol van.

Na 2009 jaar heeft de mensheid het nog niet begrepen, ondanks alle kennis/weten. De mensheid op aarde heeft heden ten dage een zeer hoogstaande intelligentie naar gelang de normen van de wetenschap (alles wat tastbaar is in de 3e dimensie), maar ze weten nog niet eens waar ze vandaan komen (voordat ze geboren worden) en waar ze naar toegaan na het overlijden van het lichaam.

Heden, 2 februari 2009, en in de toekomst die voor ons ligt zal het geestelijk zeer zwaar worden. Er zullen allerlei bizarre situaties ontstaan die nog nooit eerder op zo'n breed niveau aan het licht gekomen zijn. Het zal voor veel mensen een hel op aarde worden en ze zullen proberen de dood te zoeken.

Geestelijk lijden wordt veroorzaakt door duistere krachten, duivels, satans enzovoort. Ondanks alle hoogstaande kennis van de wetenschap zal diezelfde wetenschap hier geen antwoord meer op  hebben, het ontastbare voor deze wetenschappers zal hen in vertwijfeling brengen.

We krijgen alleen een andere wereld en Geestelijke wereld als de mens zich weer richt tot de bron waar hij/zij vandaan komt, de bron wat we GOD/Het Licht noemen en zodra de mens in z'n Hogerbewustzijn komt/is, dan komt er een andere wereld, zowel Geestelijk als in de materie.

Indien de CHRISTUS niet terug zou komen zou dat het einde van de aarde/wereld en mensheid betekenen.

WAAROM:
De reden is omdat de mensheid het nog steeds niet ziet en weet of er aan wil dat er negatieve krachten/duivels/ satans aanwezig zijn hier op aarde en verbonden zitten aan de mens zelf, is het makkelijk voor deze negatieve krachten via deze zelfde mensheid de koers van vernietiging op te sturen.

DAAROM:
De CHRISTUS komt terug in actie met de Angels legioenen onder leiding van Angel Michael en Angel Gabriel om de negatieve krachten/duivels/satans vast te zetten en van de aarde weg te halen voor een bepaalde periode, zodat de mensheid weer toekomst heeft op aarde, maar dan wel vanuit een Hogerbewustzijn. De CHRISTUS zal niet zijn aardse naam zijn, dit heeft als reden dat alle religies vanuit GOD gerespecteerd worden en ook dat velerlei volkeren wachten op een profeet met een naam die voor dat gebied en volk/religie de juiste is. Maar het heeft allemaal te maken met de Goddelijke wereld waar iedereen geconfronteerd wordt met de HOOFD ENGEL vanuit GOD.

De HOOFD ENGEL heeft ook de zeggenschap vanuit GOD naar allerlei profeten die nog te voorschijn zullen komen in de nabije toekomst.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 2 februari 2009