Credit-crisis jaar 2008 en de goddelijke energie voor het jaar 2009

 

Het jaar 2009 staat in het licht van de Regenboog en heeft ook te maken met de Hoofd Engel.

De Goddelijke wereld is ook bezig via de Lichtwerkers op aarde om het Goddelijk plan weer verder te verankeren en/of te versterken. Verder is de Goddelijke wereld dit jaar ook bezig om de fundering/fundatie verder te verankeren, zodat het Goddelijk plan in het aardse tastbaar wordt. Men kan ook zeggen: "Er worden bruggen geslagen vanuit de Goddelijke wereld in de aardse wereld". Bruggen hebben als doel om van de ene kant naar de overkant te komen en vice versa.

Afgelopen jaar 2008 was het jaar van Engel Gabriël / Chrystal Energy, voor uitzuivering. Dit hebben we kunnen constateren door wat er in de wereld gaande was en nog is wat betreft de Banken. De komende jaren is Engel Gabriël nog bezig met de Chrystal Energy, net zolang tot alles Chrystal helder is geworden.
Verder is de boodschap aan de wereld vanuit de Goddelijke wereld:

“DELEN”

We kunnen alles delen, zoals kennis/weten, maar ook delen in de materie en/of geld. We hoeven niet gelijk alles op basis van fifty fifty, je hebt ook delen van 5%, 10%, 15%, 25%, 50% enzovoort. Als de Bankwereld een ander systeem had gehad, bijvoorbeeld op basis van procenten van de omzet en/of winst van diegene die het geld leent, dan zou dit een meer eerlijk systeem zijn. Want als het met de bedrijven goed zou gaan, dan gaat het ook goed met de Banken. En als het een beetje slechter ging met de bedrijven, dan ging het ook een beetje slechter met de Bankwereld. Dit systeem kan men ook toepassen op privé personen.

Dit is ook de boodschap vanuit de Goddelijke wereld voor de aarde waarom het gebeurde in het jaar 2008 wat betreft de credit-crisis. De wereld van het geld stond onder controle van de negatieve krachten/hiërarchie. De keuze is aan de mens op aarde. Deze Goddelijke boodschap is niet nieuw, in sommige heilige boeken staat het al min of meer beschreven wat betreft delen.

Als iedereen met zijn deel tevreden is en men elkaar kan vertrouwen, dan hebben we al een andere wereld. Indien we in ons Hogerbewustzijn zouden zijn, zouden we naar de Goddelijke informatie luisteren en aan de Goddelijke wereld overlaten welk deel we zouden moeten ontvangen en/of geven. En we zouden blij zijn met welke partij in kwestie dan ook en ook hier weer zouden we ons in een andere aardse wereld bevinden (met meer blijheid).

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 6 januari 2009