Duivel / satan MAM-MON

 

In de Bijbel, Matthéus 6 vers 24, wordt door GOD de naam MAM-MON van de Duivel/Satan al genoemd. De Duivel MAM-MON heeft z'n eigen hiërarchie en is wijd en zijd vertakt in de energiesferen en is vertakt en ingeworteld bij de mens. Het is ook de wortel van het kwaad.

De Duivel/Satan MAM-MON is onder andere ook gespecialiseerd in:
manipulatie van de waarheid via de binnenkomende gedachten
manipulatie van het gevoel via het hart van de mens
de Duivel/Satan MAM-MON laat ook de mens in cirkels lopen, onder andere : dogma's

De Christelijke kerken hadden het er meestal over dat MAM-MON de Duivel/Satan van het geld/de materie was, maar dat is niet de juiste informatie. Ook hier weer is het werk van de MAM-MON zijn naam buiten schot te houden zodat de mens er niet achterkomt wat de MAM-MON nu eigenlijk wel is. Als het geen grote negatieve kracht zou zijn dan had GOD hem niet vermeld en dan had Matthéüs het ook niet opgeschreven in de Bijbel.

CODES van MAM-MON:
CIRKELS
RINGEN
ENERGIEKOKERS
WORTELS van het KWAAD
ENERGIEPLAATJES in het HOOFD
BANDEN die aandrukken om het HOOFD en in het HOOFD
BEVRIEZEN van LICHAAMSDELEN (in energie vorm)
MANIPULATIE van je CELLEN / CHROMOSOMEN
MANIPULATIE van het DNA
ZWARTE ZADEN
en nog veel meer

LOSKOPPELEN: indien men bovengenoemde codes wil loskoppelen:

Maak in meditatie in gedachten via je hart contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden om losgekoppeld te mogen worden van de Duivel/Satan MAM-MON en/of welke negatieve energie die te maken heeft of aanverwant is aan de MAM-MON.
Vraag in gedachten via je hart GOD, de Hoofd Engel en Engel Michaël en Engel Gabriël of je bevrijd mag worden van de MAM-MON in wat voor vorm dan ook.

Verder zeg in gedachten via je hart 13x de naam van MAM-MON
1.MAM-MON
2.MAM-MON
3.MAM-MON
4.MAM-MON
5.MAM-MON
6.MAM-MON
7.MAM-MON
8.MAM-MON
9.MAM-MON
10.MAM-MON
11.MAM-MON
12.MAM-MON
13.MAM-MON

Verder deze tekst beschrijven met GOD IS ALMACHTIG (13x) en daarna verbranden.
De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over de MAM-MON verbranden hebben de bescherming van Engel Michaël en Engel Gabriël.
Let wel, men kan hierop een krachtige lichamelijke reactie verwachten.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 3 december 2008