Oerknal - kosmos

 
In den beginne heeft GOD vanuit zijn energie één (1) van de vele stelsels gecreëerd / geschapen. Het stelsel waarin de aarde zich bevindt is er één van en is als een soort druiventros aan elkaar verbonden.

De oerknal, waar vele mensen het over hebben, is eigenlijk de verdikking van energie doordat de frequentie of het trillingsgetal omlaag gaat. De energie vanuit GOD, de Goddelijke energie, is eigenlijk te snel vertraagd waardoor er een enorme knal tot stand kwam. Het is te vergelijken met het verschijnsel van de geluidsbarrière: Als een vliegtuig sneller vliegt dan het geluid (Mach 1, Mach 2) volgt er ook een enorme knal.

De materie die door de oerknal is ontstaan, is een stilstaande energie. Deze materie komt voort uit de Goddelijke energie. Zou je het proces terugdraaien dan ontstaat vanuit de materie weer energie. Let wel: Dit is een summiere uitleg.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 18 januari 2007