De kosmische duif

 
De duif wordt door vele culturen en in het Christendom gebruikt als symbool. De Goddelijke wereld laat soms voor een bepaalde periode informatie en symbolen in energievorm zien, naar gelang het evolutieproces van de mens op aarde.

Door de Christenen wordt de duif gebruikt in verband met de Heilige Geest. Zoals men weet is door velerlei culturen van vroeger de duif gebruikt om boodschappen over te brengen (ook wel postduif genoemd).

Eén van de redenen waarom de Goddelijke wereld één witte duif liet verschijnen aan de mens op aarde is dat de duif staat voor boodschapper van uit de Goddelijke wereld en vanuit het gebied van het Hoofd van de Heilige Geest “Shaddai el Chai” (zie voor meer informatie over dit onderwerp de tekst Shaddai el Chai). Naar gelang de ontwikkeling van de lichtwerkers op aarde zullen de Engelen, onder leiding van het Hoofd van de Heilige Geest, zich laten verschijnen aan mensen op aarde.

Deze Engelen vanuit het Licht geven boodschappen van Shaddai el Chai rechtstreeks aan mensen of via de Heilige Geest die in elk mens aanwezig is. Via de Heilige Geest worden deze boodschappen omgezet in gevoel wat weer omgezet wordt in één of meerdere gedachten.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 22 januari 2007