De mens en de geest

 
Als de geest in het vlees komt bij de geboorte dan zijn we mens. Wanneer de geest het lichaam weer verlaat bij de dood zijn we weer geest.

Tijdens het leven van de geest (ook wel het bewustzijn genoemd) in het lichaam als mens wordt de geest voortdurend voorzien van informatie via de gedachten die bij de mens binnenkomen. Mocht de geest daarmee gaan communiceren in gedachten, dan noemen we dit denken. De gedachten spelen zich dan in het hoofd af. Vanuit deze geestelijke conversatie komt er een beslissing en een handeling voort in het aardse.

Geest = bewustzijn.
Geest in het lichaam = mens.
Geest praat in gedachten in het hoofd met gedachtenstem = denken.
Beslissing vanuit het denken = Handeling of materialiseren.

Allerlei betekenissen van de Geest vanuit de hogere sferen:

Geest: energielichaam wat ervaringen opdoet. Verzamelen. doorleven en leren in het aardse. Dit als de Geest in het aardse lichaam zit.

Ziel: Energielichaam (Geest die informatie voor jou verzamelt).

Engel: Goddelijk energielichaam met intelligentie.

Heilige geest: Goddelijk energielichaam dat, indien de mens erom vraagt, leidt en inzichten geeft via gedachten en gevoel voor al dat gene wat met GOD te maken heeft. Ook de zoektocht via het Goddelijke in jezelf met als einddoel GOD (totale vrijheid).

Onderbewustzijn: Goddelijk energielichaam. Engel die alle gedachten opneemt en opslaat.

Bovengenoemde is een instrumentarium vanuit de Goddelijke wereld. Eigenlijk gaat het om de innerlijke communicatie en de gedachten die plaats vinden in de mens en de handelingen die daaruit voortvloeien. Het gaat om het Geestelijk leven (de gedachtencommunicatie in jou).
Hierop wordt men in het hiernamaals beoordeeld, naast wat het doel van de persoon in dit leven was.

Als men in het hogere bewustzijn zit, kan men zien waar alle gedachten, gedachtenvormen en gedachtenbeelden vandaan komen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 23 april 2007