Engel vanuit het licht

 

GOD heeft de engelen geschapen met en zonder vrije wil. Een engel zonder vrije wil is een soort robot die automatische handelingen verricht in opdracht van god.

Engelen met vrije wil zijn uit GOD en in GOD.

Door de gedachten van god kunnen meerdere engelen geschapen worden, dit gaat sneller dan wij mensen kunnen denken (sneller dan de menselijke gedachten).

De engel kan de energie regelen/activeren waarvoor hij geschapen is. Hij/zij kan gevormd worden door deze energie en zich weer transformeren in energie. Voor ons mensen is het een uitkomst dat wij engelen kunnen zien, anders zagen wij alleen energie. Door het woord kan de energie geactiveerd worden.

De engel kan zich ook materialiseren. De engel doet alle handelingen perfect vanuit het licht. De mens moet nog leren om alle handelingen vanuit het licht in perfectie uit te voeren. Je ziet dat de mens alle producten vanuit de energie via de gedachten en handelingen op aarde gematerialiseerd heeft. Op dit moment doen de meeste mensen nog alle handelingen vanuit de gedachten ongecontroleerd. De toekomst van de mens op aarde is, dat men zijn handelingen vanuit de gedachten eerst controleert of deze 100% vanuit het licht afkomstig zijn.

Het doel van GOD is dat de mensen GODs gedachten in hun systeem kunnen integreren zodat alle handelingen in overeenstemming zijn met GOD.

De perfectie vanuit GODs gedachten is anders dan vanuit de menselijke aardse gedachten.

De engelen vanuit het licht met een vrije wil zijn uit GOD en in GOD. GOD heeft zijn engelen-legioenen. GOD heeft alles onder controle want alles is uit GOD. Verder heeft god allerlei kosmische wetten ingesteld, als wij mensen deze wetten niet onderzoeken krijgt de mens een verkeerd beeld van GOD.

Voorbeeld:
engel Michaël & engel Gabriël.
Als deze engelen de opdracht van god krijgen, staan alle mensen onder controle van deze engelen. Deze engelen kunnen alle handelingen van de mens overnemen op de aarde. U kunt zich voorstellen hoeveel kracht zij bezitten. Deze engelen kunnen zich opsplitsen (op de aarde noemen we dit klonen). Een afsplitsing van deze engelen zit ook in ieder mens.

Hoogste engel nr. 1 (de eerst geschapene uit GOD)
Deze hoofd-engel kan zich ook opsplitsen zoveel hij maar wil. in Alle mensen op aarde die iets belangrijks besturen, koningen, presidenten of anderen die een land besturen, zit een afsplitsing van deze hoogste engel. De reden hiervoor is dat er een extra controlesysteem aanwezig is om alles te controleren zodat de aarde/wereld niet de weg in slaat van de totale vernietiging. Als men nu anno 1999 naar de aardse wereld kijkt, ziet men dat veel mensen negatieve energie ontvangen en via de gedachten/handelingen ten uitvoer brengen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 24 maart 1999